Mi'yar-ı Sedat(Klasik Mantık)

Mi'yar-ı Sedat(Klasik Mantık). Mantık doğru düşünmeyi öğreten ve hakikati bulma kurallarını ortaya koyan bilimdir. Descartes "Düşünüyorum o halde varım" derken...

Responsive image
YAZAR
Ahmet Varat
DOSYA BOYUTU
10,96 MB
YAYIN TARIHI
2018
DIL
Türkçe
ISBN
9786059652988

PDF formatında Mi'yar-ı Sedat(Klasik Mantık). Sitemizde mobilityweekbg.com adresinde bu kitabın açıklamasını bulabilirsiniz. Ayrıca doğrudan Mi'yar-ı Sedat(Klasik Mantık) kitabını tarayıcınızdan doğrudan çevrimiçi olarak okuyun. Bağlanın!


Mantık doğru düşünmeyi öğreten ve hakikati bulma kurallarını ortaya koyan bilimdir.Descartes “Düşünüyorum o halde varım” derken, insanın temel sıfatının düşünmek olduğunu anlatmak istemiştir. İnsanlık dü­şünmekle başlar, düşünmez hale gelince biter.Düşünme, aynı zamanda insan hareketlerini sevk ve idare eden bir “Kuvve”dir. Gerek hareketlerin ve yapılan işlerin doğru ve­ya yanlış oluşu, gerekse insanlara faydalı veya zararlı oluşu, düşünme ve düşüncenin şekilleriyle anlaşılır.Eski kelamcılar mantısı itikadi açıdan zararlı gördükleri halde Gazâlî ve Râzî’den itibaren bu tutum değişmiş ve mantık büyük bir rağbet görerek farz-ı kifaye olarak değerlendirilmiştir. Hatta Gazâlî mantık bilmeyenin ilmine güvenilemeyeceğini söylemiştir. (Tanıtım Bülteninden)   


Doğru düşünmenin ölçüsü olan mantık, bir bakıma iyi insan olmanın da ölçüsüdür. "Mantık bilmeyenin ilmine güvenilmez" sözü Gazzali'ye aittir ve hayli ilginçtir.